Poskytujeme financovanie kontajnerov formou leasingu popredným leasingovým spoločnostiam vrátane:

EFL, PKO BP, Millennium Leasing

  • výhodné podmienky financovania
  • minimálne formálne náležitosti
  • zjednodušené postupy financovania
  • vlastný príspevok od 5%
  • rôzne obdobia financovania
  • popredajný servis

Leasing kontaktného poradcu:

Marlena Stanik: tel. 663 330 211

Dorota Kubat: telefón: 792 430 340p