Zásady ochrany osobných údajov

Webové stránky nezhromažďujú automaticky žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
Súbory cookie (tzv. „Cookies“) sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok a sú určené na používanie stránok webovej stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa webových stránok a získava k nim prístup, je spoločnosť ART HOUSE Daniel Piechnik, ul. Stanisław Zbrowski, č. 28, kancelária 1, 26-600.
Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
a) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje vylepšiť ich štruktúru a obsah;
b) udržiavanie relácie Používateľa Webu (po prihlásení), vďaka čomu Užívateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webu;
Webové stránky používajú dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webových stránok alebo do vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé súbory cookie sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo dovtedy, kým ich Používateľ nevymaže.
Nasledujúce typy súborov cookie sa používajú ako súčasť webových stránok:
a) „nevyhnutné“ súbory cookie umožňujúce použitie služieb dostupných na webových stránkach, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce autentizáciu na webových stránkach;
b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie podvodov v oblasti autentifikácie na webových stránkach;
c) „analytické“ súbory cookie (od nezávislej spoločnosti Google Inc.) – vymazanie týchto súborov nebráni použitiu webových stránok.
Analytické súbory cookie zhromažďujú informácie o spôsobe, akým webovú stránku používajú návštevníci, typ webovej stránky, z ktorej boli používatelia presmerovaní, ako aj počet návštev používateľov a čas návštevy webovej stránky. Tieto súbory nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje Používateľa, ale slúžia na vypracovanie štatistík o používaní Webových stránok.
V mnohých prípadoch softvér používaný na prezeranie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje predvolene ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné meniť najmä tak, aby blokovali automatické zaobchádzanie s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo informovali o ich každom zverejnení v zariadení používateľa webových stránok. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch narábania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).
Prevádzkovateľ webových stránok informuje, že obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.
Súbory cookie umiestnené na koncovom zariadení používateľa webových stránok môžu používať aj partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom webových stránok.
Viac informácií o cookies je k dispozícii na adrese v sekcii „Pomoc“ v ponuke prehliadača.